DBA: Co tento program nabízí zkušeným manažerům?

V dnešním konkurenčním obchodním prostředí je od manažerů vyžadováno nejen špičkové vedení týmů, ale i neustálé rozšiřování svých znalostí a dovedností. Program Doctor of Business Administration (DBA) nabízený Canadian Institute of Business Education (CIBE) je připraven speciálně pro zkušené manažery, kteří chtějí své schopnosti posunout na nejvyšší úroveň.

Akademická příprava spojená s praktickým využitím​

DBA program kombinuje teoretické vzdělávání s praktickými aplikacemi, což umožňuje studentům nejen provádět výzkum, ale přímo aplikovat získané poznatky na reálné profesní výzvy. Díky tomu získáte nejen teoretické poznatky, ale i praktické dovednosti přímo uplatnitelné ve vaší současné či budoucí manažerské roli.

Flexibilita a mezinárodní uznání titulu DBA​

Studium probíhá zcela online a je možné ho přizpůsobit vašim časovým možnostem, což je ideální pro profesionály, kteří jsou stále v plném pracovním nasazení. Díky mezinárodnímu uznání si můžete být jisti, že vaše vzdělání bude respektováno po celém světě.

Obsah vzdělávání zaměřený na klíčové aspekty byznysu​

Program je strukturován do deseti oblastí, zahrnujících témata od strategického řízení, přes finanční strategie, až po globální marketing a udržitelné podnikání. Každá oblast je navržena tak, aby poskytovala pokročilé znalosti a dovednosti, které vám pomohou efektivně řídit složité a dynamické obchodní situace.

Moduly programu DBA:

Tento modul se zaměřuje na pokročilé techniky strategického plánování a implementace na nejvyšší úrovni řízení. Studenti se naučí analyzovat a vytvářet komplexní strategické plány, které podporují dlouhodobý úspěch organizace, a osvojí si dovednosti potřebné pro efektivní realizaci těchto strategií.

Modul poskytuje komplexní přístupy k finančnímu řízení a alokaci zdrojů. Studenti získají hluboké znalosti v oblasti finančního plánování, řízení kapitálu, investičních rozhodnutí a optimalizace nákladů, což jim umožní efektivně řídit finanční zdraví své organizace.

Tento modul je zaměřen na strategie pro identifikaci, analýzu a mitigaci rizik. Studenti se naučí vyhodnocovat potenciální rizika, vyvíjet strategie pro jejich minimalizaci a implementovat opatření pro zajištění kontinuity podnikání a ochrany podnikových aktiv.

Modul pokrývá pokročilé metody řízení a rozvoje lidských zdrojů. Studenti se seznámí s nejnovějšími trendy a technikami v oblasti náboru, motivace, rozvoje a udržení talentů, což jim umožní efektivně vést a rozvíjet své týmy.

 

Tento modul nabízí hloubkovou analýzu a aplikaci teorií organizačního chování. Studenti prozkoumají, jak jednotlivci a skupiny v organizacích interagují, jak lze zlepšit pracovní prostředí a jak se vyrovnávat s organizačními změnami.

Modul se zaměřuje na rozsáhlé strategie pro efektivní investování a hodnocení návratnosti. Studenti se naučí analyzovat investiční příležitosti, vyhodnocovat rizika a přínosy investic a rozvíjet strategie pro maximalizaci hodnoty investic.

 

Tento modul pokrývá rozšířené metody v oblasti globálního marketingu a značkového managementu. Studenti získají znalosti o globálních marketingových strategiích, budování a udržování silných značek a adaptaci marketingových kampaní na mezinárodních trzích.

Modul se zabývá prohloubeným zkoumáním digitálních inovací a jejich implementace v podnikové strategii. Studenti se naučí, jak využívat digitální technologie pro inovaci produktů a služeb, optimalizaci podnikových procesů a zlepšení zákaznické zkušenosti.

Tento modul se zaměřuje na etické rozhodování a jeho aplikaci v složitých podnikových situacích. Studenti budou zkoumat různé etické teorie, analyzovat etické dilemata a naučí se vytvářet etické politiky a postupy, které podporují udržitelný a odpovědný podnikový růst.

Modul pokrývá strategie pro integraci udržitelnosti do podnikových operací a kultury. Studenti se naučí, jak vyvíjet a implementovat udržitelné podnikové praktiky, které přinášejí dlouhodobé ekonomické, sociální a environmentální výhody.

Význam DBA pro vaši kariéru

Absolvování DBA vám může otevřít dveře k vyšším manažerským pozicím, zlepšit vaše schopnosti při rozhodování a strategickém plánování a zvýšit vaši hodnotu na trhu práce. Program je určen pro manažery, kteří chtějí své kariéry posunout na novou úroveň a stát se lídry ve svém oboru.

Proč DBA na CIBE?

Studium na CIBE vám nabízí nejen flexibilitu a prestiž, ale také individuální přístup a podporu během celého studia. S kvalifikovaným týmem lektorů a možností aplikovat naučené dovednosti přímo v praxi je DBA na CIBE jasnou volbou pro každého, kdo chce svou kariéru posunout dál.

Prozkoumejte, jak můžete svou kariéru posunout ještě dál a začněte svou cestu k úspěchu s námi ještě dnes!

Komentáře:

2 komentáře

 • Dobrý den, je nutné pro studium DBA programu mít ukončené MBA u vás? Nebo můžu mít M.B.A. i z jiné instituce?
  Děkuji za odpověď, Komárek

  • Ing. Richard Souček, DBA

   Hezký den,
   děkujeme za Váš dotaz. Pro studium DBA programu není nutné mít program MBA studovaný u nás. Ve své podstatě není potřeba žádný MBA program, pokud máte vysokoškolské vzdělání nebo dostatečnou praxi v managementu.
   Více informací naleznete zde https://cibe.cz/podminky-prijeti-dba/