Nejčastější dotazy • BBA

Máme pro Vás připraveny odpovědi na nejčastější dotazy našich studentů a zájemců o studium na Canadian Institute.
Na všechny další dotazy Vám rádi odpoví na našem studijním oddělení.

Jak probíhá studium na CIBE?

Studium na Canadian Institute probíhá komletně on-line a v českém jazyce (s akceptací slovenštiny). Studium je rozděleno na jednotlivé oblasti (moduly). U programu BBA je 7 modulů. Každý modul je zakončen postupovou prací, kterou je možné nahradit případovou studií k danému tématu.

Více o BBA

Jaké jsou podmínky přijetí?

Pro přijetí do studia programu BBA je potřeba mít ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.
Ke studiu na Canadian Institute jsou uchazeči o studium přijímáni bez přijímacích zkoušek.
Více informací o podmínkách přijetí nalezete v sekci Podmínky přijetí.

Podmínky přijetí

Kde najdu studijní materiály?

Veškeré studijní materiály jsou v elektronické podobě v našem moderním e-learningovém studentském systému

Ve studentské sekci najdete veškeré aktuální informace o studiu, slouží k rychlé komunikaci s lektory a se studijním oddělením. Slouží také k odevzdávání písemných prací.

Jak dlouho trvá studium?

Vzhledem k on-line výuce a on-line přístupu do studentské sekce můžete studovat kdykoliv a odkudkoliv. Doba studia záleží v první řadě na Vašich časových možnostech. Průměrná doba studia u programu BBA je 6-9 měsíců. 

Jak je studium zakončeno?

Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce.
Po úspěšné obhajobě písemné práce Vám bude vystaven titul BBA & diplom v českém a anglickém jazyce. 

Mohu studium přerušit?

Ano, studium můžete přerušit kdykoliv bez udání důvodu až na 12 měsíců. 

Je titul BBA, MBA, DBA a LL.M. akademickým titulem?

BBA, MBA, DBA a LL.M. nejsou akademickými tituly a jsou to tituly profesní, které mají svůj původ v zahraničí. Profesní vzdělávací program BBA, MBA. DBA a LL.M. není vysokoškolským studiem ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Žádná vzdělávací instituce v ČR nabízející studium BBA, MBA, DBA a LL.M. nemůže mít své programy akreditované od Ministerstva školství (MŠMT ČR). Máme však prestižní akreditaci od evropské asociace EAOBS, která se specializuje na akreditaci pro on-line profesní vzdělávání.

Studujte BBA on-line právě teď

Zvolte efektivní & flexibilní studium

Jedinečné studium 100% online, které plně nahrazuje klasickou výuku.