Podmínky přijetí k DBA programu

Podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu

Ukončené vysokoškolské vzdělání nejméně na magisterském stupni (Mgr., Ing., MBA)

V případě, že nemáte vysokoškolské vzdělání je možné doložit čestné prohlášení o min. 5leté manažerské praxi

Ke studiu jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek

On-line studium můžete zahájit kdykoliv v průběhu roku.

Studujte DBA on-line právě teď

Zvolte efektivní & flexibilní studium

Jedinečné studium 100% online, které plně nahrazuje klasickou výuku.