Podmínky přijetí k LLM programu

Podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu

Ukončené vysokoškolské vzdělání nejméně na bakalářském stupni (Bc., BBA)

V případě, že nemáte vysokoškolské vzdělání je možné doložit čestné prohlášení o min. 2leté praxi v právní oblasti

Ke studiu jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek

On-line studium můžete zahájit kdykoliv v průběhu roku.

Studujte LLM on-line právě teď

Zvolte efektivní & flexibilní studium

Jedinečné studium 100% online, které plně nahrazuje klasickou výuku.