Podmínky přijetí • 🍁 CIBE

Studenty přijímáme bez přijímacího řízení - stačí splnit následující podmínky:

BBA

Bachelor of Business Administration
 • Podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu
 • Středoškolské vzdělání ukončené maturitou
on-line

MBA

Master of Business Administration
 • Podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu
 • Ukončené vysokoškolské vzdělání alespoň na bakalářském stupni
  (Bc., BBA)
 • Případně čestné prohlášení o praxi
on-line

DBA

Doctor of Business Administration
 • Podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu
 • Ukončené vysokoškolské vzdělání druhého stupně (titul Mgr., Ing., MBA).
 • Případně čestné prohlášení o minimálně pětileté manažerské praxi
ON-line

LL.M.

Master of Laws
 • Podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu
 • Ukončené vysokoškolské vzdělání druhého stupně (titul Mgr., Ing., MBA).
 • Případně čestné prohlášení o minimálně čtyřleté praxi
On-line

MPA

Master of Public Administration
 • Podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu
 • Ukončené vysokoškolské vzdělání alespoň na bakalářském stupni
  (Bc., BBA)
 • Případně čestné prohlášení o praxi
on-line

V případě, že nemáte vysokoškolské vzdělání - je nutné doložit čestné prohlášení o praxi.
Vzor ke stažení naleznete u přihlášek.