Proč je strategické myšlení nezbytné pro moderní manažery?

Strategické myšlení je klíčovou dovedností, kterou musí moderní manažeři ovládat. V dnešním rychle se měnícím podnikatelském prostředí je schopnost plánovat a realizovat dlouhodobé strategie nezbytná pro úspěch každé firmy. Proč je strategické myšlení tak důležité a jak může MBA pomoci tuto dovednost rozvíjet?

Role strategického plánování v řízení

Strategické plánování umožňuje firmám definovat své cíle a cesty, jak jich dosáhnout. Manažeři, kteří ovládají strategické myšlení, jsou schopni lépe identifikovat příležitosti a hrozby, přijímat informovaná rozhodnutí a efektivně přidělovat zdroje. To vede k vyšší konkurenceschopnosti a udržitelnému růstu firmy.

Strategické plánování

Jak MBA programy rozvíjejí strategické dovednosti?

MBA programy nabízejí širokou škálu kurzů zaměřených na strategii a plánování. Studenti se učí analyzovat tržní trendy, hodnotit konkurenční prostředí a vytvářet dlouhodobé plány. Praktické případové studie a projekty pomáhají aplikovat teoretické znalosti v reálných situacích, což zajišťuje hlubší pochopení a rozvoj strategických dovedností.

Informace o programu MBA

Naše MBA programy jsou navrženy s ohledem na potřeby moderních profesionálů, kteří chtějí posunout svou kariéru na další úroveň. Studium je plně online a trvá 6-12 měsíců, rozdělených do dvou bloků a devíti modulů. Každý modul je zakončen postupovou prací nebo případovou studií, což vám umožní prakticky aplikovat získané znalosti.

Program je kompletně v češtině, což usnadňuje studium. Pro ty, kteří preferují slovenštinu, jsou závěrečné a postupové práce akceptovány i v tomto jazyce. Cena programu začíná od 46 900 Kč při využití stipendijního programu a zahrnuje všechny náklady, bez skrytých poplatků. Podání přihlášky je zdarma a můžete ji podat kdykoliv během roku, bez potřeby přijímacích zkoušek.

Výhody MBA programu

 • Plně online v češtině: Studujte odkudkoliv a přizpůsobte si studium svým potřebám.
 • Zdarma zpracování přihlášky: Nemusíte se obávat dalších poplatků za podání přihlášky.
 • Bez dalších poplatků: Cena programu zahrnuje všechny náklady.
 • Možnost splátek školného: Až na 12 bezúročných splátek, což usnadňuje financování studia.
 • Možnost zahájení kdykoliv: Přihlásit se můžete celoročně, studium začíná dle vašich potřeb.
 • Mezinárodní akreditace: Naše programy jsou mezinárodně uznávané.
 • Kompletní studijní materiály: Vše, co potřebujete, je zahrnuto v ceně.
 • Diplom MBA v češtině i angličtině: Získáte prestižní diplom, který je uznáván po celém světě.

 

Podmínky přijetí

Pro přijetí do našeho MBA programu potřebujete minimálně bakalářský stupeň (Bc., BBA) nebo alespoň 2 roky praxe v managementu, kterou můžete doložit „Čestným prohlášením o praxi“.

Moduly programu MBA

 • Plánování a strategie: Studium dlouhodobých cílů a strategií pro úspěch v podnikání.
 • Finanční management: Principy finančního řízení, rozpočtování a řízení rizik.
 • Projektové řízení: Metody a nástroje pro efektivní řízení projektů.
 • Marketing: Strategie a techniky pro budování značky a analýzu trhu.
 • Právo v podnikání: Právní rámec a etické otázky v podnikání.
 • Mezinárodní obchod: Řízení globálních trhů a kulturní rozdíly.
 • Typologie zákazníků: Studium chování různých typů zákazníků.
 • Řízení vztahů se zákazníky: CRM systémy a strategie pro budování vztahů se zákazníky.
 • Prezentace a komunikace: Efektivní prezentační a komunikační dovednosti.

 

Výzva pro budoucí lídry

Strategické myšlení je nezbytné pro každého moderního manažera. Pokud chcete zlepšit své strategické dovednosti a stát se úspěšným lídrem, zvažte studium MBA. Tento program vám poskytne všechny potřebné nástroje a znalosti, které vám pomohou dosáhnout vašich profesních cílů. Neotálejte a přihlaste se do MBA programu ještě dnes!