Modul 1: Plánování a strategie

Tento modul poskytuje studentům základní teorii týkající se tvorby obchodní strategie a obchodního plánu pro podnik. Studenti se dozví, jaké jsou základní prvky a pojmy, které jsou důležité pro úspěšnou tvorbu obchodní strategie, a jakým způsobem tato strategie souvisí s celkovou strategií podniku.

Modul se také zaměřuje na důležitost obchodního plánu a jeho dílčích částí. Studenti se naučí, jak správně formulovat cíle obchodního plánu, jakými způsoby vyhodnocovat výkonnost plánu a jakým způsobem plánovat rozpočet pro jednotlivé dílčí aktivity podniku.

Dalším cílem modulu je seznámit studenty se základními pojmy v rámci podnikatelského plánu a strategie obchodu, ať už se jedná o marketingový mix, konkurenční analýzu, segmentaci trhu nebo SWOT analýzu. Studenti se naučí, jak tyto pojmy využít při tvorbě obchodní strategie a plánu pro svůj podnik.

Na závěr modulu budou studenti schopni vytvořit komplexní obchodní strategii a plán pro svůj podnik, který bude obsahovat všechny důležité prvky a bude přizpůsoben konkrétním podmínkám trhu a podniku.

Základní informace
🍁  Studium probíhá kompletně on-line
🍁  Nejmodernější forma vzdělávání
🍁  Délka studia od 6 do 12 měsíců
🍁  Studium v českém jazyce
🍁  Zahájení studia je možné kdykoliv
🍁  Mezinárodní akreditace EAOBS

Recenze studentů:

Získané poznatky a znalosti získané na škole CIBE.cz, aktivně využívám při realizaci projektů a své každodenní řídící činnosti.

Martin G.

rezence z Firmy.cz

Délka studia

6 - 12 měsíců

Jaká dlouho trvá studium?

Délka studia závisí na Vašich časových možnostech. Studium je velice flexibilní. Maximální délka studia je 24 měsíců.

Forma studia

100% on-line

Jak probíhá výuka?

Studium probíhá plně on-line a je velmi časově flexibilní. Studujete kdykoliv a odkudkoliv chcete.

Jazyk

Český jazyk

V jakém jazyce probíhá výuka?

Veškeré studijní materiály jsou v českém jazyce. Při studiu je plně akceptována i slovenština.

Stipendijní program

Studujte výhodněji!

Kdo může využít stipendium?

Každý zájemce může využít náš stipendijní program a začít studovat výhodněji!

Studujte on-line právě teď

Zvolte efektivní & flexibilní studium

Jedinečné studium 100% online, které plně nahrazuje klasickou výuku.